Despre PONT

Grupul PONT este o asociere civilă și antreprenorială a unui grup de tineri, care doresc să contribuie semnificativ la dezvoltarea regională și instituțională a țării, utilizând expertiza și experiența vastă în monitorizarea, redactarea şi managementul  proiectelor, acumulată în parcursul celor 13 ani de activitate în domeniu. În vederea atingerii obiectivelor stabilite, asociația acordă o prioritate specială utilizării instrumentelor tehnologiei informaţiei şi exploatării oportunităţilor pe care le oferă aceasta.

Pe lângă realizarea paginii Granturi.ro, care constituie produsul intelectual principal al asociației, oferim servicii de consultanță și asistență unui număr semnificativ de întreprinderi, instituţii și organizaţii civile, în toate aspectele esențiale ce conduc la funcționarea eficientă a acestora, inclusiv accesarea fondurilor nerambursabile, elaborarea și implementarea proiectelor și a planurilor strategice de dezvoltare. Palyazatok.ro Database not reachable.


01. iulie 2010. 17:02
Oferta noastră

Începând din 2008 Grupul PONT asistă munca a mai mult de 50 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii în următoarele domenii: generarea proiectelor și asistenţă de-a lungul implementării acestora - management de proiect, atragere de fonduri - consiliere personalizată privind oportunitățile de finanţare, realizarea profilului şi strategiei organizației -dezvoltare organizaţională şi planificare strategică, scriere de proiecte - redactarea cererilor de finanţare,  efectuarea rapoartelor finale.

Ca activitate secundară oferim traininguri personalizate şi servicii IT.

01. iulie 2010. 17:01
MONITORIZARE SURSE DE FINANŢARE

Pachetul include:

•    monitorizarea şi identificarea oportunităţilor de finanţare de-a lungul unui an calendaristic  sau pe proiecte
•    redactarea unor rezumate şi prezentări generale ale apelurilor de proiecte recomandate de experții de la PONT Consulting şi trimiterea acestora clientului

>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE
01. iulie 2010. 16:56
REDACTAREA CERERILOR DE FINANŢARE, MANAGMENT FINANCIAR ŞI DECONT

În cazul în care unul dintre proiectele dvs. poate fi adresată unor apeluri de proiecte, elaborarea  propunerii de proiect şi redactarea cererii de finanţare va fi efectuată de echipa PONT.

Expertiza şi cantitatea energiei depuse pentru redactarea unei propuneri de proiecte pentru o finanţare nerambursabilă depinde de finanţator şi de tipul cererii de propuneri. În consecinţă, taxa pentru redactarea unor cereri de finanţare diferă de la caz-la caz.

PONT va veni cu o ofertă de preţ înainte de semnarea contractului de colaborare cu client, care va fi stabilită înainte de depunerea cererii de finanţare împreună cu dvs.

>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE

 

01. iulie 2010. 16:55
TRAININGURI

Ca activitate secundară Grupul PONT oferă traininguri personalizate, adaptate cerinţelor speciale a fiecărui client.

>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE

01. iulie 2010. 16:53
DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Realizarea profilului unei organizaţii şi dezvoltarea strategiei acestuia este necesară pentru realizarea unui plan de activităţi şi generarea unor proiecte în viitor.

Realizarea profilului şi a unei strategii de dezvoltare va avea loc la sediul organizaţiei  dvs.; experţii noştri vor fi în măsură să vă furnizeze informaţii utile şi sfaturi practice, ca urmare a procesului de lucru şi de gândire, efectuat împreună cu reprezentanţii dumneavoastră.Realizarea profilului instituţional al organizaţiei presupune pregătirea acesteia pentru procesul de aplicare la fonduri nerambursabile, experţii noştri colectând toate informaţiile necesare despre organizaţie, care facilitează elaborarea aplicaţiilor şi scurtează timpul necesar aplicării pentru un grant.


>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE

 

01. iulie 2010. 16:37
GENERARE DE PROIECTE ŞI CREAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AL ORGANIZAŢIEI

Pentru realizarea unui profil instituţional cât mai elaborat al organizaţiei, compania noastră se angajează în construirea unui portofoliu de proiecte complete.
În practică, aceasta înseamnă că planificarea proiectelor de viitor al organizaţiei se va realiza împreună cu dumneavoastră, în aşa fel încât acestea să conţină ideile dvs. originale, obiectivele clare ale acestora, grupurile ţintă, planul de activităţi, calendarul propus pentru acesta, planul de buget şi alte detalii.
Obiectivul unui proiect poate fi organizarea şi realizarea unor evenimente, dar nu numai: acesta poate fi chiar îmbunătăţirea infrastructurii organizaţiei, sau alte investiţii necesare pentru dezvoltarea acesteia.

Portofoliul de proiecte va fi elaborat de echipa noastră de experţi, printr-o colaborare strânsă cu dvs., la sediul organizaţiei  dvs. şi prin comunicare online. 

>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE

01. iulie 2010. 16:30
SERVICII IT

Oferim clienţilor noştri servicii web personalizate.

>>>>> MĂ INTERESEAZĂ – AȘ DORI SĂ AFLU MAI MULTE

 

DATE DE CONTACT

adresa:Cluj-Napoca
str. Regele Ferdinand nr. 33
O.P. 1 C.P. 473
400750 - Cluj-Napoca
fax:0364 819 904
email:info@pontweb.ro

ECHIPA

PARTENERI

KIK - Kárpát-medencei Innovációs Központ Intézet (Carpathian Basin Innovation Centre Institute)Transindex (Asociația Média Index)